น้ำตาไหลพราก.. สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงงานทั้งที่ประชวร เข็มเสียบคาพระหัตถ์..

866

น้ำตาไหลพราก.. สมเด็จพระเทพฯ ยังทรงงานทั้งที่ประชวร เข็มเสียบคาพระหัตถ์..

…ขณะนี้ผู้โพสต์ น้ำตาไหลพราก ….
ในขณะที่ ประชาชนของพระองค์ ป่วยหน่อยก็ลา เผลอๆ มีแรงขับรถไปตะเวนหาซื้อ ใบรับรองแพทย์ ด้วยซ้ำ ทำงานเช้าชาม เย็น 2 ชาม เซ็นต์ชื่อ รับตังค์ กลับบ้าน ผักชีโรยหน้า สร้างเปลือกจอมปลอม หลงใหลในเครื่องแบบ และบั้งบนบ่า

#งั้นดูที่มือพระองค์ที่คาเข็มสิ พระองค์ ก็ยังทรงเสด็จมา ตรงตามเวลานัดหมาย

1 คนป่วย คือ พระองค์ แต่อีกกี่ร้อยกี่พันคน ที่รอพระองค์อยู่ หมายกำหนดการการเดินทาง ของพระองค์ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอาทิตย์ ต่ออาทิตย์ เหมือนเราๆ
– พระองค์ให้เกียรติคนคอย
– พระองค์คิดถึงคนอื่น มากกว่าตนเอง
– พระองค์ให้ แบบทุ่มเทที่จะให้
– พระองค์ทรงมีวินัย เรื่องเวลาและหน้าที่

แล้วประชาชนของพระองค์ ทำอะไรกันอยู่

เครดิต หนุ่ย นิวส์ 

แบ่งปัน