วิจัยแล้ว ! ความเปลี่ยนแปลงของหน้าตา และประสิทธิภาพ ของ มนุษย์ใน 1,000 ปีข้างหน้า !!

3752

วิจัยแล้ว ! ความเปลี่ยนแปลงของหน้าตา และประสิทธิภาพ ของ มนุษย์ใน 1,000 ปีข้างหน้า !!

By 2014, Google robots are set to drive cabs!

ในขณะที่มนุษย์กำลังดำเนินชีวิตวันต่อวัน พวกเราไม่รู้เลยว่าการวิวัฒนาการนั้นยังคงดำเนินอยู่เช่นกัน เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงระบบดาวเคราะห์และจักรวาล ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการอยู่เสมอ

Humans will be completely changed than what they are right now!

นักวิจัยด้านสมองชาวแคนาดาได้ทำการวิจัยและคาดเดาอนาคตของมนุษย์ในอีก 1,000 ปีข้างหน้า โดยแสดงความคิดเห็นว่าเครื่องจักรนั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์อย่างมาก อาจทำให้มนุษย์ต้องดำเนินชีวิตและมีการเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งเครื่องจักรกลหรือหุ่นยนต์ถึงครึ่งหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของชีวิตประจำวัน และอาจเป็นไปได้ถึงการใช้เครื่องจักรกลนาโนมาใส่ไว้ในร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆของมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

We will have unnervingly large eyes!

ไม่เพียงแค่นั้น ทั้งสติปัญญาและรูปลักษณ์มนุษยเองก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกัน ทั้งหน้าตา รูปร่างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่จะกลายเป็นสีแดงและมีขนาดที่ใหญ่ ความสูงที่มากขึ้น ผอมมากขึ้น รวมถึงผิวที่เข้มขึ้นเองก็ด้วย อีกทั้งยังจะมีความสามารถที่รอบด้านยิ่งขึ้น ฉลาดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

Longevity is the future!

คาเดล ลาสต์ นักวิจัยด้านสมอง เชื่อว่าในปี 2050 มนุษย์จะมีชีวิตที่ยาวขึ้น มีอายุขัยที่ยาวนานยิ่งกว่าเดิม และจะมีลูกช้าลงกว่าเดิมเช่นกัน รวมไปถึงวัฎจักรวงจรชีวิตของมนุษย์เองก็จะยาวนานยิ่งขึ้น เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตทำให้มนุษย์สะดวกสบายยิ่งขึ้น

By 2050, the changes will be easily visible!

เรียบเรียงโดย btsstation