ห้องอาหารไทยในต่างแดน ‘ใรธธค’ อ่านว่า ‘อีสาน’ !? พอรู้ว่าอ่านยังไง ถึงกับต้องอุทาน!!

318

ห้องอาหารไทยในต่างแดน ‘ใรธธค’ อ่านว่า ‘อีสาน’ !? พอรู้ว่าอ่านยังไง ถึงกับต้องอุทาน!!

งานนี้ทำเอาทั้งโซเชียลมึนตึ้บ! เมื่อผู้ใช้ Facebook นาม Paee Olan Soponsiriruk ได้เปิดเผยว่า เขามีโอกาสได้ไปพักที่ Grand Hyatt และสังเกตว่า ห้องอาหารไทยที่สถานที่ดังกล่าว มีชื่อห้องอาหารว่า ‘ใรธธค’ ในตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นคำสมัยก่อนที่มีความหมาย แต่ไม่ว่าจะค้นหาใน Google ยังไง ก็ไม่มีความหมาย จะอ่านก็ไม่ออก!

เขาจึงตัดสินใจถามพนักงานว่า ห้องอาหารนี้อ่านว่าอะไร และมีความหมายว่าอะไร พนักงานก็ได้ตอบว่า ใรธธค นั้น อ่านว่า ‘อีสาน’ !? ซึ่งเป็นการแปลงตัวอักษรไทยให้คล้ายกับภาษาอังกฤษนั่นเอง (ใรธธค = Isaan = อีสาน) คล้ายกับการที่เรานำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเป็นคำภาษาไทย เช่น wsinw = พรเทพ, llnJllsJllsJ = แทงแรงแรง, Lnw = เทพ เป็นต้น

ห้องอาหารไทยในต่างแดน ‘ใรธธค’ อ่านว่า ‘อีสาน’ !? พอรู้ว่าอ่านยังไง ถึงกับต้องอุทาน!!

ห้องอาหารไทยในต่างแดน ‘ใรธธค’ อ่านว่า ‘อีสาน’ !? พอรู้ว่าอ่านยังไง ถึงกับต้องอุทาน!!

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

ชาวเน็ตอธิบายวิธีการอ่านข้อความนี้

เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่าอ่านยังไง ถึงอ่านว่าอีสาน

เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่าอ่านยังไง ถึงอ่านว่าอีสาน

เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่าอ่านยังไง ถึงอ่านว่าอีสาน

มีอีกหลายแบรนด์ที่ใช้วิธีนี้ เช่น แบรนด์นี้

อ่านว่า Tamarin

เครดิต Paee Olan Soponsiriruk  

แบ่งปัน