เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

733

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

แม้ว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จะเป็นกษัตริย์ที่คนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกให้ความเคารพ แต่ก็มีการเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2505 ขณะท่านเสด็จไปยังกรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในพิธีทูลเกล้าฯ ถวานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ท่านถูกนักศึกษากลุ่มหนึ่งถือป้ายที่มีข้อความเลวร้าย – ส่งเสียงโห่เพื่อลบหลู่เกียรติกลางหอประชุม แต่ท่านกลับมีพระพักตร์ทรงเฉย พร้อมทรงรับสั่งจนทำให้นักศึกษาเงียบกริบทั้งห้องประชุม

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

เผยอดีต “พ่อหลวง” เคยถูกชาวต่างชาติส่งเสียงโห่ – ลบหลู่ แต่สถานการณ์ก็พลิกผัน…

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

พ่อหลวง

เครดิต Nattaphat Peauknapho 

แบ่งปัน