เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

1229

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดคือ เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีนั้น ได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ต่อเดือน? เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องแบกรับความกดดันสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงความคาดหวังของประชาชน

ล่าสุด ทางเพจ คนดีต้องมีที่ยืน ได้ออกมาเปิดเผยเงินเดือนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับต่อเดือน (และที่สามารถตรวจสอบได้) ซึ่งเงินเดือนในฐานะนายกรัฐมนตรี 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท และในฐานะ หัวหน้า คสช. 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท เบี้ยเลี้ยงไม่ทราบ สรุปแล้วเท่าที่สามารถยืนยันได้คือ 251,180 บาทต่อเดือน (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน) และท่านยังดำรงตำแหน่งอีก 29 ตำแหน่ง ซึ่งไม่ทราบว่า ตำแหน่งต่างๆ นั้นมีเงินเดือนหรือไม่!?

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เผยแล้ว! เงินเดือนที่ตรวจสอบได้ของ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” บอกเลยว่าช็อกมาก!!

เครดิต คนดีต้องมีที่ยืน 

แบ่งปัน