สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

271

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

พูดกันตรงๆ วัยเรียนถึงจะเป็นวัยที่ไม่ต้องหาเงินเอง แต่เป็นวัยที่เก็บเงินค่อนข้างยาก เพราะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักคุณค่าของเงินมากนัก และมักจะหลงแสงสีเสียง รวมถึงติดเพื่อน ไปเที่ยนกับเพื่อนแบบไปไหนไปกัน จนไม่มีเงินเก็บ

แต่ไม่ใช่กับเด็ก ม.ปลาย กลุ่มนี้ โดยผู้ใช้ Facebook นาม Chon Pink เผยว่า เธอกับเพื่อนอีก 5 คน รวมทั้งหมด 6 คน พร้อมใจกันเก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว โดยพวกเธอเก็บกันตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 พวกเธอจึงตัดสินใจทุบกระปุกออกมา พบว่า ได้มากถึง 15,300 บาทเลยทีเดียว!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

تم نشره بواسطة ‏‎Chon Pink‎‏ في 2 أكتوبر، 2017

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

สุดยอด! เด็ก ม.ปลาย 6 คน เก็บเงินวันละ 10 บาทเพื่อไปเที่ยว แคะกระปุกออกมา ถึงกับกรี๊ด!!

เครดิต Chon Pink

แบ่งปัน