โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

1620

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

หลังจากเป็นเรื่อง มีการวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ เมื่อเด็กวัยรุ่นอายุราว ม.ต้น คนหนึ่ง โพสต์ภาพที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม มีการโชว์สัดส่วนต่างๆ รวมถึงใช้คำบรรยายภาพที่ล่อแหลม จนสังคมเกิดความไม่พอใจ เด็กคนดังกล่าวก็ได้ขอโทษแล้ว ซึ่งคนทั่วไปก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก

แต่ก็เกิดขึ้นจนได้! โดยมีการพบว่า เด็ก ม. ต้น อีกราย ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนแรก มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันคือ ถ่ายรูปโชว์ส่วนลับ, แคปชันที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม รวมถึงคนนี้ยังมีการอ้างตัวว่า ชอบสารเสพติด และสูบบุหรี่ถ่ายทอดสดโชว์ด้วย!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

โผล่อีกราย! เด็ก ม.ต้น ไลฟ์สูบบุหรี่โชว์ ถ่ายรูปโชว์หน้าอก ออกตัวว่าชอบกัญชา!!

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

ความคิดเห็นของชาวเน็ต

เรียบเรียงโดย btsstation.com

แบ่งปัน