โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’

83

เวลานี้ใครๆ ก็หันมาใส่ใจสุขอนามัยในการบริโภคมากขึ้น อย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นสายเฮลตี้ต่างให้ความสำคัญในการเลือกสรรประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและเติมความสดชื่นได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเป็นกังวลกับน้ำตาลและพลังงานสูงๆ นับเป็นเทรนด์ใหม่ที่ผู้บริโภคต่างมองหา

โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ผู้บริโภค จึงพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับผู้บริโภค ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารกลุ่มต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดยการมองหาสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า “สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายที่รณรงค์ในการลดหวาน มัน เค็ม และภาควิชาการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น้ำตาล และ/หรือไขมันต่ำลง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคที่เกี่ยวข้องในคนไทยสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เป็นฉลากโภชนาการที่รู้จักและจดจำได้ง่าย ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงสังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายต้องผ่านเกณฑ์โภชนาการที่กำหนดและผ่านการเฝ้าระวังจากภาควิชาการ     ปัจจุบัน มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ ได้ออกเกณฑ์ด้านโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 8 กลุ่ม ที่ ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำมันและไขมัน รวมถึงไอศกรีม โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผ่านมาตรฐาน ต้องมีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร” (คัดลอกจากบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์)

โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’

 

โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’
โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’
โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’
โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’
โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’
โค้กสูตรใหม่ “ไร้น้ำตาล” รสชาติอร่อยซ่าเหมือนเดิม รับรองด้วยสัญลักษณ์ ‘ทางเลือกสุขภาพ’